Digital marknadsföring

”Digital marknadsföring” låter borderline cheesy med sitt svulstiga 90-talsord ”digital” som närmast för tankarna till det tidiga 90-talets bruk av ordet ”data”. Plötsligt skulle alla ”prata data” och typsnitten i frågan gjorde en tidsresa tjugo år bakåt i tiden och andades mer sextiotals-star trek än nittiotalsframåtanda.

puff-sokmotoroptimeringHur som haver är digital marknadsföring likväl ett erkänt begrepp. Det är ämnen att studera på hög nivå och det involverar praktiker att ha som ess i sina rockärmar i den händelse man mot förmodan vill lyckas någorlunda med sina grejer på nätet. Digital marknadsföring är ett samlingsnamn för kanaler och tekniker som gör skillnad mellan succe eller fiasko. Och tack vare att det just är digitalt – i botten ettor och nollor – kan du räkna med att det är mätbart dessutom!

onlinestrategi

Digital marknadsföring i punktform

Punkter att beakta och tänka på inom digital marknadsföring:

  • Digitalt och mobilt kundbeteende
  • Andra (nya?) nya strategier för kommunikation, multikanal och nya affärsmodeller. Här krävs innovation och nytänkande jämtemot gamla inkörda hjulspår.
  • Mobila kanaler i den digitala strategin – hur du lyckas med din mobila satsning och integrerar alla kanaler till en sammanhållen helhet. Koherens, stringens, konsekvens.
  • Sociala medier – hur du aktivt deltar i dialogen och använder sociala medier i din marknadskommunikation. Vad är värt vad?
  • Hur du jobbar framgångsrikt med olika former av trafikkällor för att driva relevant trafik. Hur mäts relevans? Vad är relevant trafik? Vad är vilken trafik värd? Hur kan det mätas?
  • Hur du lyckas med sökmarknadsföring och sökmotoroptimering när förutsättningarna blir allt mer mobila och sociala – få saker är så plastiska som just googles sökalgoritmer och står man inte på tå står man knappt alls.
  • puff-sokmotoroptimeringAtt mäta och styra – så tar du fram relevanta nyckeltal och mäter för att ständigt kunna anpassa den digitala kommunikationen, öka konverteringsgraden och optimera ROI. – Utat att veta hur ROI ska mätas vet man inte vad resultat man har. Och att inte veta det är att famla i blindo.

Digital marknadsföring är en av väldigt många saker som mina vänner på Noboxsolutions gärna hjälper dig med – med eller utan mig med på det tåget 🙂

 

Författare: Rex

Lorem ipsum tenet Dolores. Tebax te start vetja.