En massa lokal SEO

Varje dag är happy business day!

Igår var jag inom mina vänner på Noboxsolutions och startade upp ännu en leverans av sökmotoroptimering för dem. Leveransen är medelstor och vänder sig till ett tjänsteföretag som vill synas med sina tjänster i nio stycken orter/städer. Upplägget blev att utifrån sökvolymsdata samt tidigare och insamlad adwordsdata identifiera vilka tjänster och vilka regioner som står för vilken avslutspotential och konverteringsbenägenhet och ur sådana data dra fram prioritering för samtliga faktiska söktermskombinationer.

Prio 1 är given att jobba med. I  den nivån finns allt att vinna och termerna här är bevisat konverterande. En överlag redan god synlighet tjänar dock på att bli än bättre.

Prio 2 följer med i och med dokumenterat intresse i adwords-data samt för att mindre ökning i organisk synlighet enkelt skulle kunna bredda ytan mot affären. En överlag redan god synlighet kan även här bli ännu bättre.

Prio 3 definierades vara lågvolymmarknader och snudd på longtail. Här saknas i stort en synlighet och adwordsdata indikerar intresse. Det ska bli spännande att se vad som händer när dessa bäckar små ansluter sig till ån.

I leveransen klubbades det att aktiv leverans av SEO sker mot prio1 och prio2 men att samtliga nivåer resultatmäts och rapporteras. En stunds knåpande i mitt rankingverktyg och 99 mätord (några för varje regional nisch)  har grupperats lite smart för att enkelt låta sig segmenteras i rapporter och data så att varje prio, varje tjänst och varje ort (i otaliga kombinationer) kan rapporteras bulkvis eller var för sig.

Hurdan är trenden för tjänst X? Hur mår synligheten i regional nisch Y? Hur tar sig bredden mot det specifika? Vilken longtail-effekt har Prio1 gentemot effekten av Prio2? Var är det mest bang for the buck?

På sista raden är dock det enda som räknas att det blir fler affärer så därför finns såklart även lite konverteringsmätning på sajtens olika kontaktytor.

Om man inte vet vad sökmotoroptimering ger – varför sökmotoroptimera alls?

Författare: Rex

Lorem ipsum tenet Dolores. Tebax te start vetja.