Sökmotoroptimeringens metoder

« Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering innehåller flera olika moment och typer av åtgärder och insatser och på undersidorna om sökmotoroptimeringens metoder berättar jag lite mer om vad som exempelvis är att tänka på vad gäller analys, åtgärder och metodik.

Innehållet gör inga anspråk på att vara vare sig heltäckande eller uttömmande. De enda garantier jag lämnar är att ingenstans presentera eller verka för metodik som är s k black hat, dvs i strid med sökmotorers (Googles) riktlinjer och rekommendationer. Jag kommer heller inte nämna eller verka för leverans av s k negativ seo, dvs när man med olika metoder (dock ej black hat) utför skada mot konkurrenters ranking hellre än att premiera sin egen.