Sökordsanalys

« Sökmotoroptimering

Innan man gjort en vettig sökordsanalys vet man i ärlighetens namn inte helt tillräckligt om hur man kommer att/behöver jobba för att öka den organiska synligheten så handen på hjärtat kan det nog sägas att en ordentlig sökordsanalys är rätt viktig för att komma igång bra med sin sökmotoroptimering – vare sig det är en mindre eller en större leverans.

Ett bra ROI är där förtjänsten av den ökade synligheten för en sökterm är högre än investeringen bakom den högre synligheten för söktermen

Genom att veta så mycket som möjlig om sina sökord och vilka sökfraser man vill ha- och behöver ha bättre synlighet på optimerar man effekten av sitt arbete och man minimerar dessutom risken för att till syvende och sist bara ha eldat för kråkorna – t ex att ha investerat alla sina resurser och sin tid på att skapa ett resultat som inte renderar tillräcklig avkastning – tillräckligt ROI –  för att ens nå ett break-even.

Det finns mycket att tänka på och ta reda på i en seriös sökordsanalys. Nedan är bara några exempel på frågor man bör kunna besvara för vare tänkt sökord/sökterm innan man går vidare till en eventuell ytterligare urvalsprocess.

  • Vilken är söktermens relevans?
  • Vilka sökvolymer genererar söktermen?
  • Vilken konkurrens finns för söktermen?
  • Hur ser trenden ut för söktermen?
  • Hur nära ett köp är användaren bakom söktermen?
  • Vilka longtail-effekter kan man förvänta sig få av söktermen?
  • Hur kan söktermen bidra till andra kanske viktigare termers synlighet?
  • Finns det pengar i variationer av söktermen?
  • Är det överhuvudtaget denna söktermen som målgruppen använder?

Ju mer man vet desto enklare är det att trolla ihop all insamlad data i några olika kolumner i Excel eller motsvarande databladshanterare och snabbt få en känsla av förväntad ROI per sökterm. Ett bra ROI är där förtjänsten av den ökade synligheten för en sökterm är högre än investeringen bakom den högre synligheten för söktermen.