Vem gör vad och varför?

Vem gör vad och varför på din webbplats? Vilken är din strategi och hur kan den överhuvudtaget mätas? Vad är ett bra resultat? Hur nås det? Hur nås ett än bättre?

Vilken plattform ska du köra en e-handel på? Vilka är fördelarna? Vilka är nackdelarna? Vilka vill du nå? Hur når du dem bäst? Hur ska du synas för dem? Hur beter de sig väl på din webbplats? Kan de påverkas? Hur?

Vad är mest värt för dig?

Onlinestrategi syftar till att skapa en strategi för hela din affär på webben, från ax till limpa.

Lorem ipsum tenet Dolores. Tebax te start vetja.